Nové kurzy od září - Praha!

22.07.2016 11:02

Od 20. září jsou pro vás připravené dva kurzy jógy - Kurz jemné jógy (úterý 17:30 - 18:30) a Kurz klasické jógy (úterý 18:45 - 20:00).

Kurz jemné jógy je určen pro méně zkušené jogíny, nebo ty, kteří zkrátka jen vyhledávají klidnější formu jógové praxe (fyzické limity, osobních preference). Kurz se skládá z 14 lekcí jemné jógy. Lekce jsou koncipovány restorativním způsobem (vychází z anglického slova restore, které znamená obnovit, ozdravit, či znovu nastolit rovnováhu. Je to druh jógy, který se využívá pro dosažení fyzického, mentálního i emočního uvolnění). Důraz bude kladen na osobní prožitek, nikoliv dynamický výkon.

Kurz klasické jógy je vhodný pro jogíny se základní a vyšší pokročilostí. 14 navazujících lekcí, vedených dynamičtějším způsobem (delší výdrže v pozicích, náročnější ásany, pokročilejší dechové techniky, ...), což vyžaduje alespoň základní znalost jógového dechu, prociťování těla v pozicích. Každá lekce trvá 75 minut, což poskytuje dostatečný prostor pro všechny její části - úvodní zklidnění, ásanová praxe, dechové techniky, delší relaxace.

Nízký počet účastníků v obou kurzech (max. 6 osob) skýtá dostatečný prostor pro inidividuální asistenci v pozicích a případné dotazy cvičících. Setkáváme se v rámci uzavřené skupiny, kde odpadají překážky plynoucí z neznalosti sebe navzájem. Z pravidelných lekcí se tak stává pravidelný rituál, trávený v příjemné společnosti lidí naladěných na podobnou notu.

Bližší informace o kurzech najdete v rubrice Kurzy .

Těším se na setkání s Vámi :)

Namasté!Kontakt

Mgr. Iva Zich Fričarová (+420) 732 158 898 jo-ga@seznam.cz